-mat- brandy * Lesson 2 * Last modified: 15.11.1994


The Aspiration or Lenition

The Aspiration affects following consonats:
consonat aspirated Example
c ch Cáit
Ciarraí
muintir Cháit
muintir Ciarraí
b bh Bairbre
Bríd
muintir Bhairbre
muintir Bhríd
d dh Donncha
Diarmaid
muintir Dhonncha
muintir Dhiarmaid
f fh Fionnasclainn muintir Fhionnasclainn
g gh Gaoth Sáile
Glinsce
muintir Ghaoth Sáile
muintir Ghlinsce
m mh Máire
Meireacá
muintir Mháire
muintir Mheireacá
p ph Páidín
Peige
muintir Pháidín
muintir Pheige
s sh Sansana
Séamaisín
Seáinín
muintir Shansana
muintir Shéamaisín
muintir Sheáinín
t th Tomáisín
Tí an Fhia
muintir Thomáisín
muintir Thí an Fhia


Vocabulary

muintir: family, people, folk
Sansana: England
Meireacá: America
Cáit, Bairbre, Bríd, Diarmaid, Máire,
Páidín, Peige, Séamaisín, Seáinín, Tomáisín
: Names
Ciarraí, Donncha, Fionnasclainn, Gaoth Sáile, Glinsce: Cities, Villages


© -mat- brandy, Email